Otizm

Sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik, dil gelişiminde gerilik ve tekrarlayıcı davranışta karakterize nörogelişimsel bir bozuklukluktur. Anne karnından itibaren başlayıp bebeklikte devam eden, normal olmayan beyin gelişimidir.

Otizm Belirtileri
Yaşamın ilk üç yılında başlamaktadır.

Sözel iletişimde nitel bozulma
Sosyal etkileşimde nitel bozulma
Oyunlarda kısıtlık
Arkadaşlık ilişkisi kuramayan
Davranış sorunları
Bilişsel özerklik

Otizm Tanısı
En önemli tanı yöntemi ayrıntılı öykü, klinik gözlem ve muayenedir. Vakaların bir kısmında belirtiler tamamen kaybolmaktadır. Bunun yanı sıra erken tanı konulup eğitime başlanması, ortak dikkat becerisinin varlığı olumlu prognoz göstergeleridir.

Otizm Tedavisi
* Uygulamalı Davranış Analizi
* Teacch
* Peccs
* Temelli yöntemler
* Sosyal öyküler
* Kolaylaştırılmış iletişim
Kurumumuza gelen otizmli çocuklarımızın öncelikle ön değerlendirmesini alırız.
Çocuğumuzun ilgi, ihtiyaç ve becerileri doğrultusunda tedavi yöntemlerini kullanarak kaliteli bir eğitim veririz.