Engelli Eğitim Hakları

Eğitim hakkı evrensel bir hak olup, başta engellilerinde bu haktan faydalanması için birçok düzenleme yapılmıştır. Bu bölümüzde engellilere yönelik eğitim hakları konusunda değindik. Umarız sizlere ve engelli çocuklarımıza faydalı olur.

Hamilelik döneminde anne adaylarına bebeğin, zihinsel ve fiziksel engelli olup olmadığının araştırılması amacıyla genetik danışma hizmeti sunulmaktadır.

Uzun süre hastanede tedavi gören çocuklar için bazı hastanelerde “Hastane İlköğretim Okulları” bulunmaktadır.

Engelli çocukların resmi ya da özel eğitim merkezlerinden aldıkları eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı çalışılan kurum, sosyal sigortalar kurumu veya emekli sandığı tarafından bütçe uygulama talimatları doğrultusunda karşılanmaktadır.

Tüm şehirlerde Rehberlik ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Engelli çocuğu olan aileler bu merkezlere başvurarak danışmanlık hizmeti alabilirler.

Rehberlik Araştırma Merkezlerinden yönlendirme raporu ve engelli sağlık kurulu raporu alan engelli çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yardımı yapmaktadır.

Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir.

Zorunlu ilköğretim çağında oldukları halde engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.

Engellilerin profesyonel olarak spor yapmaları için Devlet Bakanlığına bağlı Özürlüler Spor Federasyonu vardır.

Zihinsel engelliler özür derecelerine göre yapılandırılmış okullarda ya da kaynaştırma okullarında eğitim alabilirler.

İlköğretimi bitiren görme engelli öğrenciler öğrenimlerine normal okullarda kaynaştırma eğitimiyle devam etmektedirler.

Braille alfabesi ile yazılmış ortaöğretim ders kitapları görme engelliler aksam sanat ve basım evi matbaasında basılıp istek halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Ortopedik ve görme engelliler için üniversite sınavında uygun mekanlar hazırlanır. Görme özürlüler ve az görenler için 30 dakika ek sınav süresi verilir, sınav sorularını okuyacak yanıtları yazacak yardımcı refakatçi eşliğinde sınava girme olanağı sağlanır.

Az gören üniversite öğrencileri fakülte/ yükseköğretim bölüm amirliklerine yazılı olarak başvurup sınav sorularının büyük puntolu harflerle yazılmış olmalarını sağlayabilirler.

İşitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde gündüzlü ve yatılı eğitim hizmeti verilmektedir.

İşitme engelli çocuklar meslek liselerine sınavsız yerleşebilirler.

işitme engelli öğrenciler ortaöğrenimlerini tamamladıktan sonra yükseköğrenimlerini Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ ne bağlı Entegre Yüksek Okulunda devam ettirebilirler.

Ortopedik engellilere okul öncesi, ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde yatılı ve gündüzlü olmak üzere eğitim olanağı sunulmaktadır.

Yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptıran öğrenci ilk yılında bulunduğu ildeki valilik bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak Başbakanlık bursundan yararlanabilir, ders araç ve gereçlerinin temini konusunda destek alabilir.

Engelli öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarından faydalanabilirler.

% 40’ın üzerinde engelli olduğunu belgeleyenlere Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredilerinde öncelik tanınmakta ve kredinin geri ödenmesinde % 50 indirim uygulanmaktadır.

Engelli bireylerin bulunan yurtlarda engelliler için tuvalet, binanın kat durumuna göre rampa, asansör bulunması zorunludur.

Engelli vatandaşlarımız için Türkiye İs Kurumu, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, özel dershaneler, belediyeler, engellilerle ilgili dernekler ve vakıflar meslek edinme kursları açmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitime muhtaç kişilere özel meslek kursları düzenler. Bu kişiler kurslara devam ettikleri sürece kanunen çırak ve öğrencilere verilen haklardan yararlanabilirler. Meslek edinme kurslarından yararlanan engelli vatandaşlara ise yerleştirilmede öncelik tanınmaktadır.