Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Kurumumuzun fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde  serebral palsi,sipina bifida, brachial pleksus, West sendromu, down sendromu, kas distrofisi,doğuştan veya sonradan oluşmuş kas iskelet problemleri  olan bireylere tedavi uygulanmaktadır . Fizyoterapistlerimiz tedavide kinezyolojik bantlama, elektroterapi, ambulasyon eğitimi, egzersiz eğitimleri ve uzay terapi  kullanılmaktadır.

Tedavi programı uygulamadan önce bireylerin değerlendirmeleri yapıldıktan sonra bireyler gereksinimlerine göre yardımcı cihaz kullanımı ile ilgili yönlendirilir. Sonrasında tedavi planı yapılır ve aile ile iletişim halinde tedaviye başlanır.

Uygulanılan tedaviyi çocuğun sadece tanısı üzerine düşünülmeden tedavi süreci ihtiyaçlara göre bir bütün olarak tamamlanmalıdır. Çocuklar yetişkinlere göre uygulanan fizyoterapi tedavisini daha sıkıcı bulabilirler. Bu sebeple, çocuğun günlük yaşam becerilerinin üst düzeye ulaşabilmesi ve hayata adapte olabilmesi için gerekli tedavi oyun içerisine yedirilerek uygulanmaktadır. Bizde bu prensipten faydalanarak  uygun bireylerde tedaviyi oyun içerisinde uygulamaktayız.

 Kurumumuzun fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde fizyoterapistlerimiz, kinezyolojik bantlama, elektroterapi, ambulasyon eğitimi, egzersiz eğitimlerinin yanı sıra uzay terapiyi de aktif olarak kullanmaktadır. Uzay terapi, bu alanda eğitimlerini almış fizyoterapistler tarafından hastalarımıza uygulanmaktadır. Uzay terapi eğitimine başlanmadan önce hastalarımızı postür, patolojik refleksler, kas kuvveti, mental durum değerlendirilip herhangi bir kalp aritmisi, nörolojik nöbet bulgusu olup olmadığı sorgulandıktan sonra uzay terapi eğitimlerine başlanmaktadır.

Kurumumuzda bu prensipleri uyguladığımız hastalarda:

  • uzay terapide antispastik pozisyona alarak patolojik reflekslerin inhibe edildiği,
  • gövde dengesi olmayan hastalarda gövde dengesinin geliştiği
  • doğru yürüme paterninin yerleştirilmesi ve üst ekstremite NEH limitasyonlarının azalması
  • ataksik bireylerde hareket alanlarını kısıtlayıp daha güvenli bir alan oluşturup uygulamalar yaparak ataksik bulguların azalması
  • parkur egzersizleri ile hastanın denge koordinasyonu arttığı
  • Uzay terapi içerinde ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik parkur hazırlayıp becerilerinin geliştiği
  • Farklı zeminler üzerinde duyusal propiseptif girdilerin artması
  • ayakta eklemler üzerine doğru yük bindirerek üst ekstremite aktivasyonunu artırması
  • kas kuvvetsizliği olan bireylerde ağırlıklar yardımıyla kuvvetlendirme egzersizleri ile kas kuvvet artışı olduğu gözlemlenmiştir.