Engelli Çalışma Hakları

Engellilerin günlük hayatta en çok karşılaştıkları sorunların basında çalışma ya da kendi isini kurabilmek gelmektedir. Engelli vatandaşlarımızın kendilerine uygun bir iste çalışabilmeleri ya da istedikleri isi kurabilmeleri için birçok hakka sahip olduklarını bilmeleri için bu konuda ki çalışmamızı sizlerle paylaşıyoruz

Engelli olan vatandaşlar kendi islerini kurma durumlarında gelir vergisi indiriminden yararlanabilirler.

Belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen işyerlerinin (büfeler, otoparklar) özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık sağlanmaktadır.

Engelli isçiler diğer isçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen faydalanabilirler.

Kamu ve özel sektörde engelli isçilere is bulmayı sağlayacak kurum Türkiye İs Kurumudur.

Kamu kurumlarının engelli memur çalıştırma yükümlülüklerini takip ve denetleme Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Kurum ve kuruluşlar işyerlerini engelli vatandaşların çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli olan tedbirleri almak, engelli bireylerin çalışmalarıyla ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadırlar.

İşverenlerin belirli bir mesleği olan engellileri öncelikle meslekleriyle ilgili islerde çalıştırmaları gerekmektedir.

Serbest meslek sahibi ve ücretli çalışan engelli bireyler ile kendisi engelli olmayan ailesinde engelli kişi bulunan serbest meslek sahibi ile ücretliler vergi indiriminden yararlanır.

50 ve daha çok isçi çalıştıran kamu %4, özel sektör işletmeleri %3 engelli çalıştırmak zorundadır. İşletmelere kesilen para cezaları engelli vatandaşların istihdamı için kullanılmaktadır.

Yasal kotasının üzerinde engelli birey çalıştıran işverenlerinin sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Toplu is görüşmelerinde engelli isçiler aleyhine hükümler konulamaz.

Engelli bireylerin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşları özelleştirme kapsamındaysa kapatma, tasfiye dışında engelli çalışanları isten çıkaramazlar. Kapatma veya tasfiye halinde isine son verilen engelli vatandaşlar ildeki Türkiye İs Kurumuna başvurmalıdır. Bu durumda is kaybı tazminatı, kurumun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenmektedir.

Engelli vatandaşlara ayrılan bos devlet memuru kadroları için her yıl Nisan- Mayıs, Temmuz- Ağustos veya Ekim-Kasım aylarında sınav yapılmaktadır. Sınav duyuruları resmi gazetede, tirajı yüksek ulusal gazetelerde ve TRT televizyon ve radyo kanallarında yapılmaktadır. Kurumlar isin özelliği gerektirmediği sürece engelli grupları ve engel oranında ayırım getiremezler. Sınavlarda engellinin özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurmaları gerekir.