Çocuk Gelişimi

Merhaba ben çocuk gelişim uzmanı sümeyra Topcu.  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansımı özel eğitim otizm spektrum bozukluğu alanında tamamladım.Sizlere Fatih ilgi özel eğitim merkezine gelen çocuklarımızın ilk değerlendirme süreci ve uyguladığımız dmp programından bahsedeceğim.  Merkezimize gelen ailelerimizden ilk aşamada  ayrıntılı şekilde   çocuğumuzun öyküsünü almaktayiz. İkinci aşamada ise çocuğumuzun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak yaşına ve gelişim  düzeyine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanarak akademik becerilerini ve gelişimini ölçmekteyiz. Bu sonuç doğrultusunda müdahale programı hazırlayarak ilerlemekte ve bu süreci  disiplinlerarası çalışarak yürütmekteyiz.  Disleksili çocuklarımızla  DMP Programı ile çalışmaktayız.

Program öncelikle bireyin, görsel işlemleme becerisi kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir. Daha sonra kısa süreli bellek kapasitesinin gelişiminin önündeki en büyük engellerden olan otomatik patern becerisini kazanmasını sağlayarak neredeyse tüm dislektik bireylerin en çok sorun yaşadığı işitsel kısa süreli bellek çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Başta da belirttiğimiz gibi disleksi fonolojik temelli bir farklılıktır. Buna dayanarak disleksi müdahale programı bireylerin cümleden kelimeye, kelimeden heceye ve heceden sese kadar izlenen süreçte cümleyi, kelimeyi, heceyi ve sesi fark edebilmesini, çözümleyebilmesinin bu çözümleme neticesinde otografi oluşturarak fotoğrafik okumanın önündeki engeli kaldırmak üzerine kurgulanmıştır.

Disleksinin temelinde sesi fark etme, çözümleme, kısa süreli bellek ve patern sorunları yer almaktadır. Disleksi müdahale programı,  direkt olarak bu alanlarda  çalışmalar yapılmasını sağlamaktadır.

Görsel işleme otomatik patern, kısa süreli bellek ve fonolojik farkındalık ile ilgili çalışmalar neticesinde, okuma ile ilgili altyapısı geliştirilen bireylerin süreç içerisinde edinmiş oldukları yanlış okuma alışkanlıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik kendi içerisinde kolaydan zora bir sistematikte ilerleyen ve yeni okuma alışkanlığının kazandırılması yönelik çalışmalar programın son bölümünde yer almaktadır. 8 kitaptan oluşan disleksi müdahale programı toplamda 510 etkinlikten oluşmaktadır.Bu etkinlikleri aşamaları olarak uygulayarak yol katetmekteyiz