Engelli Sosyal Hakları

Engellilik alanında önemli haklardan biriside sosyal haklardır. Bu sosyal haklarla engellilerin yaşamlarını idame edebilmeleri için birçok destek sağlanmaktadır.

18 yasını bitiren ve herhangi bir geliri olmayan engelli vatandaşlar bulunduğu yerdeki valilik veya kaymakamlık makamına ya da emekli sandığına başvurarak aylık bağlanmasını talep edebilirler.

Özürlü vatandaşlar Turkcell, Vodefone hatlı cep telefonlarından görüşme ücretinden indirimli yararlanabilirler.

Devlet tiyatroları engellilere gösterilerini ücretsiz sunmaktadır.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımızın aldıkları sağlık kurulu raporlarından evrak parası talep edilmemektedir.

Ülkemizde engellilere hizmet veren iki diş kliniği bulunmaktadır.

Engellilere bakım hizmeti veren kuruluşların hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.

Oy kullanırken seçim kurullarının engelli vatandaşlar için düzenleme yapmaları gerekmektedir.

Engel oranı % 40 ın üzerinde muhtaç olan engellilere engel aylığı bağlanmaktadır.

Kızılay muhtaç hastalara, fiziksel engellilere tedavi yardımı yapar.

Sosyal güvencesi olmayan ve tedavi giderlerini karşılayamayan engelli bireylerle engel maaşı alan engelli bireylere yeşil kart verilmektedir.

Muhtaç durumda olan, sosyal güvenliği olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan engelli vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonuna başvurabilirler. Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olup, tedavi masrafları ve yardımcı araç ve gereçleri kurumlarca karşılanmayan kısmı içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurabilirler.

Sosyal güvenlik kurumlarında Bağ-Kur hariç olarak iyileştirme hükümleri ile engelsiz sigortalılara oranla daha erken emekli olma imkanı sunulmuştur.

Çalışma gücünün asgari % 80 ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 1. derece sakat, asgari % 60 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 2. derece sakat, asgari % 40 ı kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 3. derece sakat sayılır. Sakatlık indiriminden faydalanırlar.

Harp malul ve vazife malulleri ve kendilerine refakat eden esleri, şehitlerin aileleri, Denizcilik Bankası ve Devlet Demiryolları iç hatlar vasıtalarında 1. mevkide, belediye araçlarında ücretsiz yolculuk ederler. Kendisine aylık bağlanan dul este bu haktan yararlanabilir. Bu kanun kapsamına girenler ve aileleri, dul esleri genel ve katma bütçeli dairelere bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi görebilirler, ilaç bedelleri devlet tarafından ödenir.

Engellilerin kullandıkları araçlar ve gereçler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanabilmektedir.

Sosyal güvenlik kuruluşlarından karşılanan araçlar ve gereçler standartlara uygun olmalıdır.