Down Sendromu

Down sendromu anne karnındaki bebeğin kromozon oluşması sırasında fazladan bir (+) kromozon bulunması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Down sendromu asla bir hastalık ya da yoksunluk değildir. Tersine bu çocuklar hayata daha bağımlı insan canlısı bireylerdir. Bu çocukların kendilerine özgü karakteristik yüz görünümü vardır ; burun basıklığı, ense kalınlığı, göz çekikliği ve dil kalınlığı vb…

* Bilişsel ve Davranışsal Belirtiler

* Dil ve konuşma gelişiminde gecikme

* Motor gelişim basamaklarında gecikme

* Tuvalet eğitiminde gecikme

* İnatçılık ve öfke nöbetleri

* Dikkat sorunları

* Uyku zorluğu

Eğitim ve Yöntemlerimiz

Down sendromlu çocuklarımıza insan canlısı olduğunu ele alırsak öncelikle onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmalıyız. Dikte ederek ya da inatlaşarak eğitim vermemiz mümkün değildir. Özel eğitimde var olan sürekliliğin sağlanması bu çocuklarımız için daha önemlidir. Eğitime ne kadar erken başlanırsa hayata atılmaları da o kadar erken olur. Hayata atılan çocuklarımızın ileride meslek sahibi olabildiklerini gözlemliyoruz.

Down sendromunda fizik tedavi yöntemi kullanılmakta olup çocuğumuzun motor gelişim basamakları, yürüme, tutma bırakma vb… becerileri kazanmasıdır.

* Konuşamayan çocuklarımız için dil ve konuşma terapileri verilmektedir.

* Ergoterapi yöntemi kullanılmaktadır.

* Yaparak yaşayarak öğrenme metodu kullanılmaktadır.

* Dokunmatik materyaller kullanılmaktadır.