OPA (Ortam Etkinliklerine Dayalı Paket Programı)

Hacettepe Üniversitesi-Çocuk Gelişimi

Kurumumuzda uygulanan OPA(Ortam Etkinliklerine Dayalı Paket Programı) 3 aşamadan oluşmaktadır. Gelişimin en alt basamaklarından üst basamaklara doğru A-B-C şeklinde aşamalara ayrılmıştır. İlk olarak A programında davranış bilgisi, ortak ilgi kurma, iletişim becerilerini kazandırma, dil becerisi kazandırma ve günlük hayat planlaması yer almaktadır. B-C aşamaları ise daha ileri düzey olup okuma-yazma, temel matematik ve soyut kavramlar şeklinde bölümlerden oluşmaktadır.

Öğrencilerimizle OPA programına başlamadan önce özellikle 0-6 yaş grubuna DENWER 2 Gelişimsel Tarama testi uygulanıp OPA Kontrol listesi oluşturulmaktadır. Gelişimsel olarak öğrencinin hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğu tespit edildikten programa başlanılmaktadır. Programda her bir etkinlikten sonra değerlendirme yapılarak gelişmeler yazılı olarak dosyalanmaktadır. Program sürecinde aile-okul ile iletişim kurularak  planlı bir şekilde program yürütülmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Uzman Öğretici  BÜŞRA  ACAR