Fatih İlgi Özel Eğitim

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Öğrencilerimiz bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik özel hazırlanmış “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” çerçevesinde eğitim öğretimine devam ediyor. Bireysel özel eğitim, konuşma eğitimi, psikolojik destek, fizyoterapi bireysel olarak verilen hizmetlerin başında gelir.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamanın ilk adımı ise breyi tanıma amacına yönelik değerlendirme sürecidir. Değerlendirme sürecinde bireyin gelişim alanları itibariyle düzeyi belirlenir. Ayrıca günlük yaşam içindeki durumu ile ilgili bilgi toplanır. Bu süreçte ailenin katkısı oldukça önemlidir.

Ailelerimizin çocuklarına ilişkin gözlem, bilgi ve paylaşımları;

• Eğitim sürecinin başında çocuğumuzun daha iyi değerlendirilmesi ve tanınmasını sağlar.
• Çocuğumuz için gerek amaçlar gerekse zamanlama açısından daha gerçekçi ve ulaşılabilir planlar hazırlanmasına yardımcı olur.
• Problem davranışların tespitini hızlandırır.
• Eğitim sürecinde hedeflerimize ulaşma düzeyimizi belirlememize olanak tanır.

Değerlendirme sürecinde çocuğunuzun eğitim gereksinimleri belirlenir ve bu gereksinimlerin öncelik sıralaması yapılır. Bu gereksinimlerin karşılanması amacına yönelik olarak bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanır.

Fatih İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Programları

Dil ve Konuşma Güçlüğü
Özel Öğrenme Güçlüğü
Zehinsel Gelişim
Bedensel Gelişim
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Akademik Gelişim
Temel Yaşam Becerileri