Engelli Ulaşım Hakları

Ulaşım engellilerin toplumun bir parçası olma, kendi islerini görebilme, kaynaklara ulaşabilme ve seyahat edebilmesi için belli düzenlemeler isteyen bir konudur. Bu yüzden ülkemizde engellilerin seyahat edebilmesi ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir takım haklar ve düzenlemeler yapılmıştır.

Türk Hava Yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda engelliler % 40 oranında indirimden faydalanabilir.

Devlet Demiryolları ana hat yolcu trenleri ile yolculuk eden engelliler % 20 indirimden faydalanır.

Belediyeler engellilere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadırlar.

Belediyeler toplu tasıma araçlarından engelli vatandaşları ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırmak zorundadır.

El ve ayak fonksiyonlarını tamamen kaybetmiş engellilerin yurtdışından getirecekleri özel tertibatlı minibüsler gümrük vergisinden muaftır.

4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa göre aracı sakatlığına uygun hareket ettiren özel tertibatı bulunanların malul ve sakatlar tarafından 5 yılda bir kereye mahsus olmak üzere % 90 ve üzeri oranda raporu bulunan özürlüler yeni otomobil ve bazı ticari araçlarda ÖTV den muaftır.

Engelli bireyler trafik akısını engellememek koşulu ile engelli kimlik belgesinin aracın önünde görünecek şekilde park etmeye elverişli alanlara park edebilirler.

Engelli bireyler H sınıfı sürücü belgesiyle özel tertibatlı araç kullanabilirler.

H sınıfı sürücü belgesi olan engelli bireyler yurtiçinde aldıkları özel tertibatlı otomobillerde katma değer vergisi indiriminden yararlanabilir, taşıt alım vergisinden muaf sayılırlar.

H sınıfı sürücü belgesi olan özürlülerden uygun Sartları taşıyanlar yurtdışından getirecekleri özel tertibatlı araçlar için gümrük vergisi ödemezler.

İmar mevzuatına ulaşılabilirlikte kolaylıklar sağlanmıştır. Konutlar, umumi binalar, kaldırımlar, yaya yolları engellilerin ulasa bilirliğine uygun olmak zorundadır.